Colectionarul Roman
  numismatica Numismatica:   Antica   Medievala   Moderna       Notafilie   Exonumia   Ordine, medalii, insemne militare   Prezentare carte   Interviu   numismatica
  rss numismatica Prima pagina  
 

Revista .PDF

Reclame

Carbon Consult - Consultanta in afaceri Carbon Consult SRL
Consultanţă în afaceri
Consultanţă finanţări europene

Urmariti-ne pe Twitter

Twitter: colectionarulro
Puteti citi rapid
ultimele noutati de pe
Colectionarul Roman,
Cartofilie.ro,
Transylvanian-Numismatics.com
si de pe
Magazinul Colectionarilor
AntiqBid - site de licitatii online
04.03.2006 EXONUMIA
Foto 1

Botezul şi mărturiile de botez

Pentru o bună înţelegere a importanţei medaliilor mărturii de botez încercăm a descrie botezul şi ce înseamnă aceasta pentru creştin. Răsfoind o serie de cărţi cu subiect religos, care ar putea lămuri un astfel de demers, m-am oprit la ,, Indrumări liturgice pentru preoţi şi popor’’, scrisă de iconom Ilie Teodorescu, în anul 1923.

Iată unele lămuriri date aici spre înţelegerea noastră:

 

Ritul cuprinde totalitatea formelor liturgice necesare săvârşiri serviciului religios sau a unei taine; iar ritualul este rânduiala în care urmeaza şi se îndeplinesc aceste forme la săvârşirea slujbelor religioase publice şi mai ales la săvârşirea şi înpărtăşirea sfintelor taine. Avem ritualul botezului şi al celorlalte taine, ritualul Sfintei Liturgii etc. , ritual ce cuprinde în sine toate elementele necesare manifestării cultului intern privit ca un total al ideilor şi adevărurilor religioase ce formează sufletul cultului.

 

Sfintele taine sunt acele acte sfinte prin care se comunică sufletului credincioşilor darul cel nevăzut al lui Dumnezeu.

 

Biserica ortodoxă are şapte taine : Botezul , prin care omul se naşte în mod misterios pentru viaţa spirituală; mirungerea , prin care primeşte darul întăritor ; cumenicătura , prin care dobândeşte hrana cea duhovnicească ; pocainţa , prin care se primeşte darul de a renaşte pe alţii duhovniceşte ; cununia , prin care se sfinţeşte însoţirea bărbatului cu femeia şi creşterea pruncilor şi maslul , prin care se dă vindecarea de boalele sufleteşti şi trupeşti.

 

In anul al 15-lea al împărăţiei lui Tiberius (14-37 a.Chr.) , Ioan Profetul predica botezul pocăinţei pentru iertarea păcarelor, săvârşind acest act în râul Iordan pentru toţi cei ce-şi mărturiseau păcatele. Inainte de a-şi începe activitatea mesianică, Domnul Isus s-a botezat şi dânsul, zicându-i Ioan : ,,Eu trebuie să mă botez de tine şi tu vii la mine ? Lasă acum, răspunse Isus,că aşa se cade nouă ca să plinim toată dreptatea’’.

 

Atunci Ioan boteză pe Domnul şi în acele momente cerul se deschise, Duhul Sfânt se coboară peste El în chip de porumb (porumbel), auzindu-se glasul din cer, zicând : ,,Acesta este Fiul meu cel iubit întru carele am binevoit pre acesta să-L ascultaţi’’.

 

In amintirea acestui fapt, Biserica a aşezat sărbătoarea botezului sau arătarea Domnului în ziua de 6 ianuarie.Botezul Domnului se mai numeşte lumina sau luminare, iar ziua acestei sărbatori ziua luminelor sau sfânta lumină iar cei nou botezaţi se numesc luminaţi.

 

Aşadar putem explica imaginea de pe mărturiile de botez că acel triunghi inconjurat de raze ca fiind Sfânta Treime, ce se arată lui Isus când este botezat (fig.1 rev.), porumbelul fiind Duhul Sfânt (fig.1 av.)

 


 

 

 

Botezul este, aşadar, prima taină, prin care omul prin apă şi prin duh, se curăţă de păcat şi se face membrul bisericii lui Hristos şi moştenitor al împărăţiei lui Dumnezeu.

 

Ritualul botezului cuprinde mai multe etape graduale şi înărcate de simbolism.Cel botezat intra în biserică, dezbracat şi întâmpinat de preot care suflă de trei ori asupra-i în chip de cruce, însemnându-l de trei ori la frunte, la gură şi la piept zicând : ,,Mâinile tale m-au facut şi m-au zidit’’. Pune mâna pe capul celui ce se botează şi zice rugăciunea : ,,In numele tău Doamne, Dumnezeu adevărului…’’. Se rostesc cele trei rugăciuni de exorcisme şi o a patra de rugă la Dumnezeu să aducă asupra celui botezat lumina Evangheliei, să-i însoţească viaţa de înger luminat şi să-l mântuiască de toată bântuiala potrivnicului. Preotul suflă de trei ori peste cel botezat în chipul crucii zicând : ,, Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul şi necuratul duh, ce se ascunde şi se încuibă în inima lui’’. Se întoarce cel ce se botează cu faţa spre apus întrebându-l de trei ori dacă se leapadă de satana, apoi de alte trei ori dacă s-a lepădat.Răspunsul vine de la preot şi naş, sau de la cel ce se botează, atunci când are vârsta şi puterea răspunsului.

 

Urmează întoarcerea cu faţa spre răsărit şi rostirea legământului înpreunării faţă de Hristos, repetat tot de trei ori. Aflăm astfel unde este locul vicleanului şi necuratului şi mai apoi locul luminii şi credinţei în cel bun şi milostiv.

 

Ultima oară, printr-o singură întrebare, se asigură dacă se închină lui Hristos, răspunsul fiind : ,,Inchinu-mă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei cei de o fiinţă şi nedespărţită’’.(fig.2 Rv.) Se citeşte rugaciunea ca Dumnezeu să cheme pe cel ce se botează la lumina Sa cea sfântă şi să-l învrednicească de marele har al sfântului botez.

 

 

 

Ritualul propriuzis al botezului începe cu sfinţirea apei şi a undelemnului, cu cel din urmă se unge cel ce se botează- simbolizând împăcarea cu Dumnezeu, numit şi al mântuirei, al tăriei credinţei creştineşti în lupta cum cei potrivnici.

 

După ungere se săvârşeşte taina botezului când preotul ia cpilul gol şi stând cu faţa spre răsărit, îl afundă de trei ori în apa sfinţită (fig.3) zicând :

 

,,Boteză-să robul lui Dumnezeu în numele Tatălui,amin şi al Fiului, amin şi al Sfântului Duh, amin, acum şi pururea şi în veci vecilor.Amin’’.

 

 

 

Aceste trei afundări şi scoateri din apa sfinţită, pusă într-o cristelniţă, închipuieşte credinţa în Sfânta Treime ( afundarea reprezintă moartea şi înmormântarea lui Isus ; scoaterea din apă- învierea lui Hristos şi renaşterea într-o nouă viaţă a omului).

 

Botezatul se înbracă în haine albe, semn că s-a curăţit de tot păcatul. Se dă apoi lumânarea de botez, aprinsă şi fiindcă cel botezat are nevoie de puterea darului Sfântului Duh pentru a se întări în noua viaţă spirituală, se dă cu Sf. Mir în chip de cruce, la frunte, nări, gură, urechi, piept, mâini şi picioare. Ultimele acte cuprin rugaciunile spălării de Sf. Mir cu un burete udat în apă şi tăierea părului cruciş de preot (păr ce se păstrează legat cu funtă roşie şi pus în chichiţa lăzii de zestre a familiei, şi arătat copilului la vârsta de şapte ani pentru a fi deştept ).

 

Intrarea în înpărăţia harului şi darului mânduiri se comunică o dată cu prima sfântă împărtăşanie (fig.4).

 


 

 

 

Ritualul botezului face parte din ceremonialurile de trecere intra-grup ce constituie o formă de comunicare duală în care botezatul şi grupul din care face parte pregătesc o nouă stare spirituală a insului.

 

Medaliile-mărturii de botez completează unele aspecte ale creinţei creştine şi prin frumuseţea gravurii făcută uneori de artişti cunoscuţi (fig. 5 ), devin adevărate opere de artă.

 

 

 

Prin ele putem afla cine a fost botezatu-l, la ce dată şi la ce distanţă în timp de la naştere, cine i-au fost părinţii spirituali, ce putere economică aveau familiile celui botezat.

 

Se distribuiau participanţilor, ca mărturie peste ani a săvârşii acestui act iar aceştia, în cadrul festinului ce urmează, aduceau daruri pentru cel botezat. Interesantă este imagimea unei mame (probabil naşa copilului) ce oferă preotului pruncul spre a fi botezat, iar în exergă, jos, cuvintele : ,,Lăsaţi copiii sa vină la mine’’ (fig.6), un îndemn spre credintă încă din răsăritul vieţii când se crede că astfel ei sunt scutiţi de boală şi necazuri.

 

 

 

Numărul acestor piese este limitat, cunoscundu-se din culegeri speciale, aproximativ 52 iar într-un articol scris de prof . dr. Toma Rădulescu alte 43 ce reunesc piesele colecţiilor : Ion Georgescu şi MuzeulOltenieiCraiova

 

 

 


 

BIBLIOGRAFIE :

 

1.Ilie Teodorescu, Indrumări liturgice pentru preoţi şi popor, Bucureşti, Ed. Librăriei SOCEC şi Co. ,Societate anomimă, 1923

 

2.George Buzducan, George Nicoliţă, Medalii şi plachete româneşti . Menoria metalului, Ed. Stiinţifică ,Bucureşti 1971

 

3. Lucia Terzea-Ofrim, Ce mi-e drag nu mi-e urât- O antropologie a emoţiei, Ed. Paideia, 2002

 

4. Valeriu Bălteanu, Dicţionar de magie populară românească , Ed. Paiadea,2003

 


 autor:

Ing. Ion Georgescu, Alexandru Marian Georgescu

 

 

 

COMENTARII (1)

De ronel rancea pe 24.01.2010 la 09:39

foarte bun


COMENTEAZA ARTICOLUL

capcha

ALTE ARTICOLE DIN: EXONUMIA

CENTENARUL PSIHIATRIEI IEŞENE - SOCOLA – PRIMUL SPITAL MODERN DE...

Necesitatea acordării unei asistenţe medicale specializate pacienţilor cu patologie psihiatrică s-a concretizat abia în 1894, când Parlamentul României adoptă...

Pagini din istoria invatamantului Iesean in imagini medalistice

O interesantă categorie de medalii cuprinde pe cele folosite pentru premierea celor mai buni elevi. Considerăm premierea cu medalii o interesantă formă de...

Colectionarul Roman: newsletter

Introduceti in campul de mai jos datele dv. si veti primi periodic noutatile noastre!COLECTIONARUL ROMAN

revista colectionarilor,
ISSN 1842-6069
ISSN 2065-054X
Autorii poartă întreaga răspundere pentru textele
citate si iconografia reprodusă.

Contact:
Aldor Balazs - e-mail:
office at transylvanian-numismatics.com
tel. 0727462998
Nu ezitati sa ne contactati pentru orice intrebari,
contributii, observatii, pe e-mail sau pe forum.
 

COMENZI

Nr.1, Seria II - epuizat
Nr.2, Seria II - epuizat
Nr.3, Seria II - 10RON
Nr.4, Seria II - 10RON
Nr.5, Seria II - 10RON
Nr.6, Seria II - 10RON
Nr.7, Seria II - 10RON
Nr.8, Seria II - 10RON (5 exemplare disponibile)
Nr.9, Seria II - 10RON

Taxele postale se adauga!

Un abonament pentru 3 numere: 29RON
(taxele postale sunt incluse)

Cei interesati ne pot contacta la adresa de e-mail:
contact at colectionarul-roman.ro

Va recomandam

Cartofilie.ro
BasarabiaVeche.com
magazinul-colectionarilor.ro

Orasul Lui Bucur


  cartofilie Numismatica:   Antica   Medievala   Moderna       Notafilie   Exonumia   Ordine, medalii, insemne militare   Prezentare carte   Interviu   cartofilie

TAG CLOUD

licitatii  drachma  TPT  artefacte  Rusia  Sutu  Alba  Nicolae Grigorescu  Danemarca  Coreea de Nord  coroplastica  Transnistria  tablouri  2 euro  Sirmium  rupiah  hartii de valore  Grunwald  Hobby Expo  cuarturi fumurii  Rosie  Cluny  Carter  inel  USA  pound  Slimnic  Argentina  Ilja Repin  detectorist  1952  Brasov  Libya  gladiator  Saint Thomas & Prince  etimologie  Clydesdale  Totul Pentru Tara  Goznak  Gallipoli  pasari  San Marino  Satu Mare  Grossglockner  MacauA  cristale  epigrafice  Monetaria Regala  British Virgin Islands  marmota  Stefan cel Mare  falsuri de epoca  litografie  Polemos  Mini  Pontius Pilatus  Coponius  licitatie  kiwi  medalistica  Ethiopia  blazoane  Sacagawea  Jamaica  Soyuz  Octavian Illiescu  Bosnia-Herzegovina  marturii de botez  jetoane  armales  UK  rials  Kremnitz  Kazinczy  kyat  Augsburger Geschlechterbuch  franc  US Mint  Sotheby's  tiraj  Antioch  ANZAC  covor persan  tablite  sultan  topor  IYA2009  SNR  Aurel Stodola  sovereign  cartele telefonice  vanatoarea de vrajitoare  bratari  quinar  double eagle  Teheran  Noviodunum  arme albe  Praga  carte postala  Sibiu 
Copyright 2008-2010 Colectionarul Roman. Toate drepturile rezervate. ® Powered by 3Waves Net.